Kalite Politikamız

Balıkesir Evden Eve Nakliyat

• Ersin Nakliyat vizyonu doğrultusunda, gelişen güncel teknolojileri ve makineleri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılamayı hedeflemek, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, sağlıklı ürünleri tasarlanması, üretimi ve satış sonrası hizmet verilmesi.

• Kalite yönetim sistemimizin standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

• Her departmanın politika ve stratejileri işletmenin politika ve stratejisine uyumlu olarak geliştirilmesi,

• İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

• İlk seferinde ve hatasız üretim yaparak, tedarikçilerimize ve müşterilerimize zamanında teslimat yapılması,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,

• Teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetilmesi,

• Nakliyat sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak çalışılması.